Ana Sayfa | Site Haritası | English | Italiano
Kenan kılıçaslan

  • Sürtünme Kaybı
  • Diferansiyel Denklem
  • Denklem Çözümü
Hesap Modülleri Birim Çevir

Boyut Sistemleri

Sembol Değer Boyutlar Birimler
MLT FLT USCS SI
Geometrik
$l$ Uzunluk L ft m
$A$ Alan L2 ft2 m2
$V$ Hacim L3 ft3 m3
Kinematik
$t$ Zaman T s s
$\omega$ Açısal hız T-1 s-1 s-1
$f$ Frekans T-1 s-1 s-1
$v$ Hız LT-1 ft/s m/s
$\nu$ Kinematik Vizkosite L2T-1 ft2/s m2/s
$Q$ Hacimsel debi L3T-1 ft3/s m3/s
$\alpha$ Açısal ivme T-2 s-2 s-2
$a$ İvme LT-2 ft/s2 m/s2
Dinamik
$\rho$ Özgül kütle ML-3 FL-4T2 slug/ft3 kg/m3
$M$ Kütle M FL-1T2 slug=
lbf.s2/ft
kg
$I$ Atalet Momenti ML2 FLT2 slug.ft2 kg.m2
$\mu$ Dinamik Vizkozite ML-1T-1 FL-2T slug/ft.s kg/m.s
$M$ Kütlesel Debi MT-1 FL-1T-1 slug/s kg/s
$MV$ Momentum MLT-1 FT lbf.s N.s
$Ft$ İmpuls MLT-1 FT lbf.s N.s
$F\omega$ Açısal Momentum ML2T-1 FLT slug.ft2/s kg.m2/s
$F\gamma$ Özgül Ağırlık ML-2T-2 FL3 lbf/ft3 N/m3
$p$ Basınç ML-1T-2 FL-2 lbf/ft2 N/m2
$\tau$ Kayma gerilmesi ML-1T-2 FL-2 lbf/ft2 N/m2
$E$ Elastiklik Modülü ML-1T-2 FL-2 lbf/ft2 N/m2
$F$ Kuvvet MLT-2 F lbf N
$E$ Enerji ML2T-2 FL lbf.ft J
$W$ İş ML2T-2 FL lbf.ft J
$M$ Moment ML2T-2 FL lbf.ft J
$P$ Güç ML2T-3 FLT-1 lbf.ft/s W
$v$ Özgül hacim M-1L3 F-1L4T-2 ft3/lbm m3/kg
MLT  : Mass Length Time - Kütle Uzunluk Zaman
FLT  : Force Length Time - Kuvvet Uzunluk Zaman
USCS  : United States Customary System

 

beyaz_sayfa_en_alt_oval

Dökümanlar    Ürün ve Hizmetler    Hesap Modülleri    Birim Çevir    Referanslar    İletişim

Kenan KILIÇASLAN 2012© Tüm Hakları Saklıdır.       Designed by Nuit