Kenan kılıçaslan

  • Sürtünme Kaybı
  • Diferansiyel Denklem
  • Denklem Çözümü
Hesap Modülleri Hesap Modülleri

Boru Sürtünme Kaybı Hesabı

Çeşitli boruların, akışkan sıcaklığını da dikkate alarak sürtünme kayıpları hesaplanır. Şimdilik sadece su akışkan olarak hesaplanmaktadır.

Aşağıdaki formu doldurunuz.
Boru Cinsi: :
Akışkan :
Akışkan Sıcaklığı : °C
Anma Çap : mm
Debi :
Sürtünme Kaybı : /m
Açıklama : Kullanılan formül türbilanslı akım (Re>4000) için Colebrook–White denklemidir.
$\frac{1}{\sqrt{f }}=-2\log \left ( \frac{2.51}{Re\sqrt{f}}+\frac{\varepsilon /D}{3.71} \right )$
Darcy-Weisbach denkleminden ise boru boyunca meydana gelen sürtünme kaybı bulunur.$\small{h_{f}=f\displaystyle\frac{L}{D}\displaystyle\frac{v^{2}}{2g}} $ mSS veya $\small{\Delta P=f\displaystyle\frac{L}{D}\displaystyle\frac{\rho v^{2}}{2} }$ Pa'dır.
Burada, $\small f$ boyutsuz birim sürtünme katsayısı, $\small D$ metre olarak iççap, $\small Re$ boyutsuz reynolt sayısı, $\small\varepsilon$ metre olarak pürüzlülük, $\small L$ boru boyu, $v$ m/s olarak hız, $\rho$ kg/m3 olarak suyun özgül kütlesidir.
beyaz_sayfa_en_alt_oval