Kenan kılıçaslan

  • Sürtünme Kaybı
  • Diferansiyel Denklem
  • Denklem Çözümü
Hesap Modülleri Hesap Modülleri

Doğrusal Olmayan Denklem Sistemi Çözümü

Çok bilinmeyenli doğrusal olmayan denklem sistemlerinin Newton-Raphson iterasyon metodu ile çözümü.

Bilinmeyen Sayısı :
Bilinmeyen Sembolleri
Denklemler$$\mathcal{F}\left(\mathcal{X}\right)=0$$
$f_{1}\left ( x,y\right)=$
$f_{2}\left ( x,y\right)=$
  İterasyon Başlangıç Vektörü  
$x_{0}=$
$y_{0}=$
Maks. İter. Sayısı
Maks . Hata


Denklem içinde kullanılacak fonksiyonlar:
$\begin{matrix} \textbf{pow(x,a)} & : & x^a \\\textbf{sin(x)} & : & sin\, x &\textbf{cos(x)} & : & cos\,x \\\textbf{tan(x)} & : & tan\,x &\textbf{log(x)} & : & ln\,x \\\textbf{exp(x)} & : & e^x &\textbf{abs(x)} & : & \left|x\right| \\\textbf{asin(x)} & : & arcsin\,x &\textbf{acos(x)} & : & arccos\,x \\\textbf{atan(x)} & : & arctan\,x &\textbf{sqrt(x)} & : & \sqrt{x} \\\textbf{pi} & : & \pi &\textbf{esay} & : & e \textrm{ sayısı} \\\textbf{LN2} & : & ln\,2 & \textbf{LN10} & : & ln\,10 \\\textbf{Log2e} & : & log_{2}\,e & \textbf{Log10e} & : & log_{10}\,e \end{matrix}$
beyaz_sayfa_en_alt_oval