Kenan kılıçaslan

  • Sürtünme Kaybı
  • Diferansiyel Denklem
  • Denklem Çözümü
Hesap Modülleri Hesap Modülleri

Yüksek Mertebeden Diferansiyel Denklem Sistemi Cözümü

$\displaystyle {\frac{d^{n}y}{dt^{n}}}=f(t,y^{(n-1)},y^{(n-2)}, \dots, y',y)$ şeklindeki yüksek mertebeden diferansiyel denklemlerin çözümü sayısal analiz metodu ile yapılmaktadır. $t$, $y'''$, $y''$, $y'$ ve $y$ değişkenlerini kullanınız. +, -, *, / matematik operatörler ve aşağıdaki fonksiyonları kullanabilirsiniz. Üs almak için pow fonksiyonunu kullanınız. Örneğin $t^2$ için pow(t,2) yazınız. (Şu an için 4. mertebeye kadar hesap yapılmaktadır.)

Çözümünü istediğiniz diferansiyel denklem:
Derece
Hesap Formülü:
Değişkenler
$\displaystyle {\frac{d^2y}{dt^2}}=f(t,y,y')=$
Çözüm için gerekli sınır değerleri
$\displaystyle t_{0}=$
$\displaystyle y_{0}=$
$\displaystyle y'_{0}=$
Bulunması istenilen $t$ değeri
$t_n=$
Artım $\Delta t=$
Denklem içinde kullanılacak fonksiyonlar:
$\begin{matrix} \textbf{pow(x,a)} & : & x^a \\\textbf{sin(x)} & : & sin\, x &\textbf{cos(x)} & : & cos\,x \\\textbf{tan(x)} & : & tan\,x &\textbf{log(x)} & : & ln\,x \\\textbf{exp(x)} & : & e^x &\textbf{abs(x)} & : & \left|x\right| \\\textbf{asin(x)} & : & arcsin\,x &\textbf{acos(x)} & : & arccos\,x \\\textbf{atan(x)} & : & arctan\,x &\textbf{sqrt(x)} & : & \sqrt{x} \\\textbf{pi} & : & \pi &\textbf{esay} & : & e \textrm{ sayısı} \\\textbf{LN2} & : & ln\,2 & \textbf{LN10} & : & ln\,10 \\\textbf{Log2e} & : & log_{2}\,e & \textbf{Log10e} & : & log_{10}\,e \end{matrix}$
beyaz_sayfa_en_alt_oval