Ana Sayfa | Site Haritası | English | Italiano
Kenan kılıçaslan

 • Sürtünme Kaybı
 • Diferansiyel Denklem
 • Denklem Çözümü

lisp
İçindekiler

SET ve SETQ Komutu

AutoLISP'te eşit işareti yerine kullanılır. En bilineni ve çok kullanılanı SETQ'dur. Birinci parametre, atama yapılacak değişken, ikinci parametre ise atama yapılacak değer veya AutoLISP denklemidir.

(setq a var) A değişkeni içine VAR değişkeni içindeki değer atanır.

(defun c:test ( / j lpt symb) 
 
  (setq j 1) 
  (while (set (read (strcat "point_" (itoa j))) 
   (getpoint "\nPoint : ") 
   ) 
   (setq j (1+ j)) 
  ) 
  ;; Son nokta nill 'dir. 
  (setq j (1- j)) 
  ;; noktaları sıralayalım 
  (sortpoints j) 
  ;; listelenen noktaların arasını çizelim (command "_line") 
  (setq lpt (list "")) 
  
  
  (while (> j 0) 
   (setq 
     symb (read (strcat "point_" (itoa j))) 
     lpt (cons (eval symb) lpt) 
   ) 
   (set symb nil) 
   (setq j (1- j)) 
  ) 
  ;; Çigileri çiz
  (command "_line") 
  (mapcar 'command lpt) 
  (princ) 
) 
 
 
;; Noktaların sıralanması fonksiyonu
(defun sortpoints (j / i cur_y prev_y cur_symb prev_symb point) 
  (setq i 2) 
  (while (<= i j) 
   (setq 
     cur_symb (read (strcat "point_" (itoa i))) 
     prev_symb (read (strcat "point_" (itoa (1- i)))) 
     cur_y (cadr (eval cur_symb)) 
     prev_y (cadr (eval prev_symb)) 
   ) 
   (if (> cur_y prev_y) 
     (progn 
      (setq  point (eval prev_symb)) 
      (set  prev_symb (eval cur_symb)) 
      (set  cur_symb point) 
      (if (/= i 2) (setq i (1- i))) 
     ) 
   (setq i (1+ i)) 
   ) 
  ) 
) 
beyaz_sayfa_en_alt_oval

Dökümanlar    Ürün ve Hizmetler    Hesap Modülleri    Birim Çevir    Referanslar    İletişim

Kenan KILIÇASLAN 2012© Tüm Hakları Saklıdır.       Designed by Nuit